Çatı Bacası

CATI BACASI NEDİR

Ev bacaları binaların içinde ya da yanında bulunan ve özellikle ateşliklerin yanmış gazlarını dışarıya atmak için var olan menfezlerdir. Bu bacalara, 20 kW’nin üzerinde nominal ısı gücüne sahip ateşlik ve 30 kW’nin üstünde gaz ateşlikleri bağlanmalıdır. Gaz ateşliğinin 5 dolu kattan fazlasına sahip olan binalarda olmasına özen gösterilmelidir. Her şömine, demir ocağı, ateşliği açık kullanılan ihtirak odasına sahip olmalı, bununla birlikte her ateşliğin de brülörü ve üfleyici vantilatörü olmalıdır.

Ortak bacalara 20 kW’lık nominal ısı gücüne sahip, katı ve sıvı yakacaklar için 3 taneye kadar ateşlik veya 30 kW’lık üç gaz ateşliği bağlanabilir. Bacalar daire ya da dikdörtgen şeklinde çap enine kesite sahip olmalı, enine kesitin 100 cm2, en küçük uzunluğu da 10 cm olmalıdır. Duvar tuğlasından olan 13,5 cm uzun kenarın, küçük kenarın 1,5 katını geçmemesine dikkat edilmelidir. Etkili olan en küçük baca yüksekliği 4 m, ortak bacalarda 5 m ve gaz şekilli yakıt için 4 m dir. Bunlar eğimi 20 derece çatılardan daha fazla olanlar için en yüksek kenarın üstündeki baca azğı 40 cm, 20 derece eğimden daha az olanlarda 1 m dir. Çatı yapılarının, bunların çatı üzerindeki yüksekliğinden 1,5 – 3 kat, daha yüksekte bulunan bacalar çatı yapılarından 1 m yükseklikte bulunmalıdır. Her taraftan kapalı korkuluğa sahip olmayan baca ağızları, korkuluğun 1 m üstünde olmalıdır. Her bacanın 10 cm genişlikte ve 18 cm yükseklikte bir temizleme açıklığı olmalı ve bu en alt ateşleme bağlantısının 20 den daha derinlikte bulunmalıdır. Ağızdan temizlenmeyen bacalar, özellikle çatı arasında ya da çatı üstünde başka bir temizleme açıklığına sahip olmalıdır.

Tek kabuklu bacalarda kullanılabilecek yapı malzemeleri şunlardır : hafi betondan oluşan form parçaları, duvar tuğlaları, kireçli kum taşları, dolu taşlar, demir ocak dolu taşlar.

Üç kabuklu, izolasyon katmanlı ve hareketli iç kabuklu bacalar : iç kabuk için hafif beton ya da şamont, Dış kabuk için hafif beton, duvar tuğlası, yüksek delik tuğlası, kireçli kum taşları, demir ocak taşları, gazbeton blok tuğlaları, izolasyon katmanı için yalıtım malzemeleri mevcuttur. Çatı arasında bacaların boşta duran dış yüzeylerinin çatı deresine kadar 5-10 mm kalınlığında kaba sıva yapılması ve baca duvarlarına yükleme yapılması gerekir. Baca başlarına arduvaz levhalardan, arduvaz kıymıklarından, elyaf çimento levhalardan çinko ya da bakır levhalardan oluşmuş muhafazaları alt konstrüksiyonun üstüne koruma aracılığıyla tutturularak baca sağlamlaştırılabilir.

Blog içinde yayınlandı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir